ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

biologiskmangfold/BM_Fisk_Grenser_Munning_elv_sjo (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Det er etablert soner med restriksjonar på ulike typer garnfiske i utanfor 110 lakse- og sjørøyevassdrag i Nordland. Desse sonene skal i utgangspunktet vere merka med skilt. I tillegg har vi her med det vi kjenner til av vedtatt grense elv-sjø med tilhøyrande 100-meters fredningssone utfor.

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Tables: Description: Det er etablert soner med restriksjonar på ulike typer garnfiske i utanfor 110 lakse- og sjørøyevassdrag i Nordland. Desse sonene skal i utgangspunktet vere merka med skilt. I tillegg har vi her med det vi kjenner til av vedtatt grense elv-sjø med tilhøyrande 100-meters fredningssone utfor.

Copyright Text: ©Fylkesmannen i Nordland

Spatial Reference: 25833  (25833)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Sync Capabilities:

Supports ApplyEdits With Global Ids: true

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : false

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Uploads   Replicas   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Apply Edits   Create Replica   Synchronize Replica   Unregister Replica   Extract Changes