Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune sine kartsider


Tips ved bruk:
På høgre side av kartbildet ligg dei ulike kartlaga. Dei må vere "huka" av for at kartlaget skal visast. Vidare har dei ofte fleire "underlag". Desse kjem fram ved å trykke på "+"-tegnet.

Nordlandsatlaset!

http://nordlandsatlas.no/flexviewers/plan

Dette er Nordlandsatlaset. Du finn her oppdaterte verneområdegrenser, oversikt raudlistearter, naturtyper, gjeldande arealplaner (kommuneplaner og reguleringsplaner) for ei rekke kommuner, kommuneplaner og reguleringsplaner på høring, berggrunnskart, oversikt over ulike administrative grenser (politidistrikt, mattilsynet sine regionkontor, regionrådsgrenser, sivilforsvarsregionar m.m.), eigedomsgrenser, og dessutan valgfrie bakgrunnskart (ulike typer topografiske kart, ortofoto, sjøkart). Kartportalen inneheld og informasjon om arter unntatt offentlegheit. For tilgang til dette må ein ha brukarnamn og passord.

Reindriftskart i Nordlandsatlas

Nordlandsatlas med reindriftstema

Nordlandsatlas med Reindriftstema


Rovviltkart i Nordlandsatlas

Rovviltkart i Nordlandsatlas

Jakt- og fellingsområder for gaupe, jerv og bjørn.

Regional plan Vefsna

Kartportal regional plan Vefsna

Regional plan Vefsna. Kartportal for Nordland fylkeskommune

Naturvern Nordland

Kartklient for verneområdeforvaltning og oppsyn

Kartklient for verneområdeforvaltning. Fylkesmannen i Nordland. Krev brukernamn og passord for full tilgang, for begrensa tilgang ignorer pålogging ("Cancel").

">

Fiskeregler i Nordland

Fiskeregler i Nordland

Kartklient som viser fiskeregler for laks, sjørøye og sjøørrett i Nordland. Fylkesmannen i Nordland.

">

Skuterløyper i Nordland

Skuterløyper i Nordland

Kartklient som viser skuterløyper i Nordland, høringsforslag og vedatatte løyper. Fylkesmannen i Nordland.

Ny versjon av Nordlandsatlas

Nordlandsatlas ny versjon

Nordlandsatlas på ny plattforom.

 

 

WMS (WebMap services)

Her er oversikt over alle tenester frå Fylkesmannen og Fylkeskommune sin GIS-server. Tenstene er tilgjengelege i ulike format, som WMS, ArcGIS-server og JSON. http://nordlandsatlas.no/arcgis/rest/services. For meir informasjo om wms, sjå t.d. http://www.opengeospatial.org/standards/wms